1. Wat is een Lambda waarde

De lambda waarde of warmte geleidingscoëfficiënt geeft aan in welke mate het materiaal de warmte geleidt. De lambda waarde wordt uitgedrukt W/mK. Hoe lager  de lambda waarde, hoe beter het materiaal isoleert. Materialen die goed isoleren, hebben dus een lage lambda waarde. We spreken van een isolatiemateriaal als de lambda waarde lager is dan 0,065 W/mK.

Belangrijk: materiaallagen met een hogere lambda waarde kunnen even goed of beter isoleren als je een dikkere uitvoering van dat materiaal kiest.

De warmtegeleidingscoëfficiënt is afhankelijk van de volgende  3 parameters: temperatuurdichtheid en het vochtgehalte.

 

2. Wat is een R-Waarde.

De warmteweerstand of warmteweerstand geeft aan in welke mate een materiaal de warmte tegenhoudt. De warmteweerstand wordt uitgedrukt in m²K/W. De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda waarde (W/mK). Hoe groter de R-waarde, hoe beter de isolatie.

 

3. Warmtedoorgangscoëfficiënt of U-waarde

De U-waarde (U = 1/R) van een constructiedeel geeft aan hoeveel warmte er per tijdseenheid en per vierkante meter verloren gaat, als er tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ een temperatuurverschil is van 1° C. Die waarde wordt bepaald door de verschillende materiaallagen waaruit het constructiedeel bestaat en meer bepaald door het type en de dikte van het materiaal. Hoe lager de U-waarde, hoe beter het constructiedeel de warmte binnenhoudt.

 

4. Wat is een Mu Waarde

Het watertransport door de constructie ondervindt daarbij een zekere weerstand die afhankelijk is van het materiaal en de dikte daarvan. Deze dampdiffusieweerstand of dampweerstand wordt weergegeven door de zogenoemde µ-waarde, een dimensieloos getal dat de verhouding weergeeft van de dampweerstand van het van materiaal ten opzichte van de dampweerstand van een laag lucht van dezelfde dikte. De µ-waarde van een materiaal geeft dus aan hoeveel keer de dampdiffusieweerstand van dit materiaal groter is dan die van een luchtlaag met dezelfde dikte.
Materialen zonder poriën hebben een oneindige dampdiffusieweerstand, bijvoorbeeld glas en staal.

 

5. Waarom Isoleren?

De belangrijkste reden om goed te isoleren is energiebesparing en de verhoging van uw comfort: De binnenmuren van een geïsoleerde woning voelen warmer aan dan deze van een niet-geïsoleerde woning. Deze hogere temperatuur zorgt voor extra stralingswarmte. Een bijkomend voordeel is dat er minder kans op condens is in een geïsoleerde woning. Daarnaast helpt u het milieu een handje en helpt u mee aan het terugdringen van de klimaat-verandering.

Een doorsnee Belgisch gezin verbruikt gemiddeld 23.260 kWh aardgas (bron Vreg). Een besparing van 40% loont dus echt de moeite.

 

6. Wat moet ik het eerst isoleren;  dak, muren of kelder?

Er zijn 2 belangrijke parameters die de volgorde van isoleren bepalen. Warmteverlies en comfort. Het stoppen van het warmteverlies levert een rechtstreekse energiebesparing op, het verhogen van het comfort levert een onrechtstreekse energiebesparing op. Als je wooncomfort toeneemt, ga je al sneller de verwarming een graadje lager kunnen zetten.  Onderschat dus zeker de energiebesparing niet door het verhogen van het comfort

Volgens het WTCB zijn dit de belangrijkste warmteveliezen, Ze zijn gesorteerd volgens grootte orde:

  • Ramen en deuren
  • Dak
  • Buitenmuren
  • Vloer
 • Wil je de focus op comfort leggen dan komen we op volgend prioriteitenlijstje:
  • Ramen en deuren
  • Vloeren
  • Muren
  • Dak

 

7. Wat is condens?

Lucht bevat steeds een bepaalde hoeveelheid vocht in gasvorm, waterdamp. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer waterdamp de lucht kan bevatten. Bij condensatie gaat het gasvormige vocht omgezet worden naar water. Deze overgangsfase van waterdamp naar water noemt men condenseren. Condensatie ontstaat doordat warme lucht meer vocht kan bevatten dan koude lucht. Indien warme lucht in huis in contact komt met koude oppervlakken, condenseert het vocht. Koude materialen in huis zoals ramen en wanden worden nat. Bij langdurige blootstelling aan condens ontstaan vochtproblemen zoals schimmelvorming .

Waterdamp komt op vele manieren in huis terecht. Iedere bewoner brengt enkele liters vocht per dag in de lucht door bijv de ademhaling. Het meeste van de dagelijkse hoeveelheid waterdamp dat de mens in de binnenlucht brengt, komt vrij tijdens koken, douchen en wassen.

De hoeveelheid waterdamp in de binnenlucht is direct afhankelijk van de levensstijl van de bewoners. Bijvoorbeeld de duur van douchen, het al dan niet drogen van was in huis en de wijze van ventileren heeft een grote invloed op de luchtvochtigheid in het binnenklimaat. De condensatie van vocht in huis heeft men echter niet altijd zelf in de hand. Men is ook afhankelijk van de bouwwijze van de woning en de daarvoor gebruikte materialen. De ligging van de woning heeft het grootste effect op de luchtvochtigheid in huis. Vooral in waterrijke en bosrijke omgevingen is de relatieve vochtigheid in huis steeds hoger.

 

8. Wat zijn koude bruggen en wat is hun impact bij het isoleren?

Een koudebrug is een deel van de woning waar de binnenzijde rechtstreeks in verbinding staat met de buitenzijden. Er is dus geen onderbreking tussen  binnen en buiten. Op die plaatsen vindt de binnen warmte makkelijk een weg naar buiten. De constructie slaat een brug tussen de warme binnenruimte en de kou buiten: een koudebrug. In oudere woningen zijn er zeer veel koudebruggen aanwezig, bijv een linteel boven een raam.

Problemen met koudebruggen:

  • warmteverlies, want de warmte kan ontsnappen naar buiten en de kou komt binnen
  • kans op condensvorming (risico op vochtplekken en schimmelvorming)
 • In een bestaande woning ga je de koudebruggen nooit allemaal kunnen wegwerken door het isoleren. Het isoleren van je woning beperkt echter de impact van de koudebruggen. Uit een studie van de UG blijkt dat door het isoleren van de spouwmuren er net minder kans op condens is dan voorheen. Dor het isoleren van de spouw stijgt de temperatuur van de binnenmuur. Hierdoor wordt de koudebrug eveneens opgewarmd met als gevolg dat er minder kans op condens gaat zijn.

 

9. Hoe lange garantie kan ik verwachten bij isolatiewerkzaamheden?

Standaard geniet u steeds 10 jaar op de werken. Bij spouwmuurisolatie kan deze garantie periode zelfs oplopen tot 25 jaar op voorwaarde dat uw aannemer erkend en lid is van de federatie en de werken volgens de STS-71 procedure werden uitgevoerd (zie vraag x)

10. Ik heb vochtproblemen, kan je die oplossen door te isoleren?

Dit is afhankelijk van het soort vochtprobleem. De 2 belangrijkste vochtproblemen zijn opstijgend vocht en condens. Opstijgend kan nooit verholpen worden door te isoleren. Hiervoor dient een gespecialiseerde aannemer te worden aangesproken. Opstijgend vocht dient ook eerst te worden opgelost alvorens de muren geïsoleerd kunnen worden. In het geval van condens kan isolatie dikwijls wel een oplossing bieden. Door het isoleren gaat de temperatuur van de binnenmuur stijgen waardoor de kans op condens verminderd.

 

11. Hoeveel is mijn jaarlijkse besparing.

De jaarlijkse besparing is afhankelijk van diverse factoren. Zoals de constructie van de woning en het stookgedrag. Door het goed isoleren van uw woning kan de besparing oplopen tot 40% per jaar. Beschik je nog over enkel glas en ga je dit ook vervangen dan kan de winst nog hoger oplopen. Isoleren is vandaag de dag dus een zeer goede investering en dan bekijk je het enkel en alleen nog maar het financiële plaatje. Belangrijk is echter wel dat je consequent je thermostaat in het oog houd. Sommige gezinnen worden lakser omdat hun woning beter geïsoleerd is. Het blijft belangrijk dat je de verwarming uitschakelt als je niet thuis bent.

 

12. Wat is de terug verdien tijd.

De terugverdiend tijd is afhankelijk van diverse factoren zoals het stookgedrag, energieprijzen en premies. Over het algemeen kan gesteld worden dat de investering is terug verdiend over een periode tussen de 4 en 7 jaar. In het huidig economisch klimaat zijn er dus weinig of geen investeringen die dit rendement kunnen evenaren. Bovendien creëer je een meerwaarde voor je eigendom.

 

13. Waarom geeft de overheid premies en heb ik nog recht op deze premies om te isoleren.

De overheid heeft zich ertoe geëngageerd om de CO2 uitstoot sterk te beperken. In het kader van globale akkoorden mag elk land een maximum aantal kg CO2 uitstoten. Indien de overheid de norm overschrijd dan moet ze hoge boetes betalen. De overheid heeft er dus alle belang bij dat we met z’n allen minder CO2 gaan produceren. Dit kan door bijvoorbeeld met “groenere” wagens te gaan rijden maar evenzeer door minder energie te verbruiken bij de verwarming van je woning en dit kan nu net door de woningen beter te isoleren.

Tegen 2020 wil de Vlaamse overheid alle daken, vloeren en buitenmuren geïsoleerd hebben. Om isoleren te stimuleren geeft de overheid een premie of subsidies. Afhankelijk van de subsidie worden deze bijv via de balastingen verrekend of via een premie van de netbeheerder uitbetaald. Op volgende link kan je een overzicht terug vinden van de meest recente premies. www.premiezoeker.be